o nás co je nového školní rok dokumenty projekty děkujeme výchovný poradce ostatní  

Základní škola Na Habru, Hořice

Informace k lyžařskému výcviku

Vážení rodiče,

na prosbu ubytovatele upravujeme čas odjezdu na lyžařský výcvik 2. stupně.

Sraz v sobotu 21. 1. 2017 ve 14 hodin.

 

Zápis pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. tříd ZŠ Na Habru pro školní rok 2017/2018 se bude konat v termínu 20. - 21. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny do 1. 3. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Informace k zápisu do 1. tříd školního roku 2017/2018 zveřejněné ministerstvem školství naleznete zde.

 

Zážitky z bruslení 2.A

Zima nám dopřává mrazivé počasí, proto je třeba využít této příležitosti! Naše třída se vydala po roce opět bruslit. Všechny nás to moc bavilo!!

Děti trénovaly bruslení, hrály hokej a různé hry. Občas někdo spadl, ale to se přece stáváááá.. :-)

Bruslím, bruslím po ledu,

báječně to dovedu.

Nesmím spadnout ani jednou,

 pojďte bruslit všichni se mnou!

Celý článek...

 

Advent v 1.A

Na vánoční svátky jsme se pečlivě připravovali celý podzim. Nacvičovali jsme pásmo říkadel a koled s čertovskou a vánoční tematikou. S doprovodem rytmických nástrojů jsme společně s 1.B vystoupili v Domově důchodců a v několika třídách druhého stupně na Habru.

Adventní trhy byly velmi úspěšné. Vše, co jsme vyrobili, se prodalo. Děkujeme všem za podporu.

Celý článek...

 

Informační schůzka k přijímacím zkouškám na SŠ

Dne 16. 1. 2017 se v učebně č. 31 (kmenová učebna 9. třídy) koná informační schůzka pro rodiče žáků 5. a 9. ročníku, na které získáte informace k přijímacím zkouškám na SŠ. Schůzka se koná od 16:00 hodin.

 

Vánoční besídka a těšení v 1.B

Je po Vánocích, děti se vrátily ke svým školním povinnostem, ale stále ještě vzpomínáme na krásné chvilky a zážitky z nejkrásnějších svátků v roce. Ve třídě se tu a tam objevuje i dárek, kterým Ježíšek udělal velikou radost. Vánoční dárek byl i tématem ve výtvarné výchově. A proč se nevracet k něčemu, co bylo tak hezké a kouzelné? A tak i my v 1.B se s vámi chceme podělit o atmosféru a pohodu besídkového dne 22.12.2016.

V tento den jsme stihli i společnou návštěvu kamarádů ze 2. stupně, kterým jsme přišli zazpívat, i společné zpívání školy na chodbě v 1. patře s p. uč. na Hv – M. Růžičkovou. Uveřejňujeme několik fotografií z tohoto našeho dne.

Přejeme všem dětem i dospělým šťastné a úspěšné vykročení do nového roku.

-Ba-

Celý článek...

 

Plán práce na leden

Plán práce na měsíc leden je k dispozici zde.

 

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k množícím se dotazům připomínáme, že výuka po zimních prázdninách začíná až v úterý 3. 1. 2016.

 

Děti z 1.B navštívily ve středu 14. 12. výstavu betlémů

Předvánoční čas nás nalákal do blízkého městečka Bělohrad, kde je instalovaná výstava vánočních betlémů. Děti si mohly prohlédnout práci řezbářů i lidových umělců a poslechnout si vyprávění o stavbě figurek betléma, tak, jak se skutečně kdysi postupně stavěly.

Společně s kamarády z 1. A jsme prožili krásné předvánoční naladění na blížící se vánoční svátky.

- Ba -

Celý článek...

 

Děti z 1.A a z 1.B na předvánoční návštěvě v Domově důchodců

V pátek 16. 12. se prvňáčci z obou tříd se svými třídními učitelkami vypravili potěšit s vánočním hudebním programem babičky a dědečky v Domově důchodců.  Děti zazpívaly zimní písničky a koledy, přednesly básničky. Doprovázely se na jednoduché nástroje, s hudebním doprovodem na kytaru pomohla p.  uč. Z 1. A, Z. Slezáková.  Děti se velmi snažily, aby je všichni posluchači dobře slyšeli, a za svou snahu a vystoupení dostaly od vedení domova sladkou odměnu.

Na jaře se budeme snažit návštěvu zopakovat.

- Ba -

Celý článek...